czwartek, 31 października 2013

Rataje Camino 1

IMG_3141_1Trasa Jacewko – Karczewnik. Odległość 5 km. Dzięki zaangażowaniu Nadleśnictwa Podanin, nasza pierwsza trasa była profesjonalnie przygotowana. Pani Marzena Kryza (starszy specjalista) przedstawiła strukturę organizacyjną Lasów Państwowych, wręczyła uczestnikom mapki sytuacyjne oraz ….. czekoladki dla zregenerowania sił podczas marszu.
Najtrudniejszym odcinkiem trasy była wędrówka na Gontyniec (192 m n.p.m., najwyższe wzniesienie Pojezierza Wielkopolskiego). Nazwa Gontyniec prawdopodobnie pochodzi od słowa gontyna (słowiańska budowla sakralna). Na szczycie znajduje się 34 m przeciwpożarowa wieża obserwacyjna (tzw. dostrzegalnia).
W rejonie Gontyńca znajduje się przyrodnicza perełka – 186 ha drzewostanu bukowego. Ochronę buków zapoczątkował w 1730 r. ówczesny właściciel Chodzieży. Dokładną charakterystykę Nadleśnictwa Podanin można znaleźć pod adresem www.lasy.com.pl.
Nasz przewodnik opowiedział nam wiele ciekawostek leśnych. Wśród najciekawszych zapamiętaliśmy następujące:
Bory, lasy i łęgi. Na piaszczystych, zakwaszonych glebach występują bory porośnięte na nizinach sosną a w górach świerkiem. Na żyźniejszych glebach, mniej kwaśnych występują lasy porośnięte dębami, bukiem, jodłą i olszą. Na podmokłych terenach występują łęgi porośnięte topolą, wierzbą.
Fazy rozwojowe: uprawa (nalot) – od posadzenia do zwarcia się koron, młodnik (odnowienie sztuczne) lub odrost (odnowienie naturalne) – do ok. 20-25 lat, tyczkowina – średnia pierśnica wynosi 10 cm, wiek do 35 lat, drąowina - średnia pierśnica wynosi 11-20 cm, wiek do 50 lat, drzewostan dojrzewający - średnia pierśnica wynosi 21-35 cm, wiek do 80 lat, drzewostan dojrzały - średnia pierśnica wynosi 36-50 cm, wiek do 100 lat  i starodrzew - średnia pierśnica wynosi ponad 50 cm, wiek ponad 100 lat.
Lesistość. W Polsce mamy 9 mln 121 tys. ha lasów (czyli lesistość – 29,2 %). W Nadleśnictwie Podanin (jedno z najstarszych w Polsce – utworzone 1 października 1828 r., w okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego) powierzchnia porośnięta lasami to 17 800 ha, z tego ponad 80 %  zajmują gatunki iglaste. Wynika to z łatwości dostosowania się sosny do warunków glebowych panujących w wielkopolsko-pomorskiej krainie przyrodniczo-leśnej. W Europie drzewostany iglaste stanowią od 67-80% lasów. Polscy leśnicy zakładają, że w wyniku realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w roku 2020  osiągniemy lesistość na poziomie 30 % a do 2050 roku – na poziomie 33 %.
Odnawiając powierzchnię po wyciętym drzewostanie (zrąb) lub zalesiając grunty, na których wcześniej nie występował las, leśnicy sadzą bardzo dużo sadzonek (np. sosny 10-12 tys/ha,  dębu 6-8 tys/ha). W wyniku cięć pielęgnacyjnych, wykonywanych w różnych fazach wzrostu i rozwoju drzewostanu,  do wieku rębności (np. sosna, modrzew 100 lat, brzoza 80 lat, dąb 140 lat) na gruncie  pozostaje ok. 5 % drzew. Taka gospodarka prowadzi do utrzymania właściwego stanu sanitarnego lasu, wyprodukowania jak najlepszego surowca drzewnego oraz do poprawy środowiska wewnątrz lasu.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | GreenGeeks Review